Karadeniz gayrimenkul değerleme şirketleri faaliyet konusu: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların yerinde tespitini yaparak değer takdirinde bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık vermektir.

Şirketimiz sadece değerleme ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gerçek ya da tüzel kişilerce talep edilen değerleme hizmetini; uluslararası standartlarda (UDES-IVS), Ülkemiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağımsız, tarafsız, güvenilir, sorumluluk içeren, bilimsellik ve mesleki yetkinlik taşıyan tarzda yapmayı amaçlamıştır. Şirketimiz Karadeniz merkezli olmakla birlikte çoğunlukla Karadeniz Bölgesindeki kadrolu personel ve çözüm ortakları ile Türkiye’ nin tamamına hizmet vermektedir. Samsun Gayrimenkul değerleme